Emeltdíjas IVR Pályázati asszisztens - GreenLight pályázatok 2018-2024

 

Ezen az oldalon az Xpertstudio Kft. Emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat találhatja meg.

Mi is az Emelt díjas szolgáltatás?

Olyan, mobiltelefon segítségével lebonyolított távközlési tranzakció(k), amelyben a mobilszolgáltató előfizetői számára a tartalomszolgáltató értéknövelt, digitális tartalmat ad el a mobilszolgáltató rendszerét használva, ahol a pénzügyi elszámolást az ügyféllel a mobilszolgáltató végzi, majd elszámol a tartalomszolgáltatóval.

Eseménydíjas szolgáltatások

Eseménydíjas számlázású szolgáltatás alatt azt értjük, amikor az előfizető telefonhívással éri el a megadott szolgáltatást. E szolgáltatások végződtetéseként az előfizető élőhangos partnert vagy egy végberendezést jellemzően egy IVR-t – interactive voice response), ahol készüléke billentyűi segítségével választhatja ki a számára megfelelő menüpontot.

Az úgynevezett eseménydíjas számlázású szolgáltatások minden esetben olyan szolgáltatást takarnak, melyek elszámolása magához az eseményhez kötődik, azaz az előfizető abban az esetben fizet, ha a hívás végződtetésre került, függetlenül attól, mennyi ideig veszi igénybe a szolgáltatást.

Általános Szerződési Feltételek Eseménydíjas szolgáltatáshoz

Az alábbi Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Xpertstudio Kft (a továbbiakban Szolgáltató) honlapján meghirdetett emelt díjas telefonszámon elérhető tájékoztatásra vonatkoznak. A telefonszám felhívása az ÁSZF-ben foglaltak elfogadását jelenti.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: Fogyasztó) emelt díjas telefonon keresztül éri el a Szolgáltató Greenlight pályázatokkal kapcsolatos IVR pályázati asszisztenst.

A +36 90 900-352 telefonszámon általános tájékoztatást (a Greenlight pályázati információkra vonatkozóan) lehet kérni az év minden napján 0-24 óra között tájékoztatás. Az információk meghallgatása egyszeri hívásonkénti díj megfizetéssel lehet, melyből eldöntheti az érdeklődő hogy benyújtja-e pályázatát és megfizeti a pályázathoz tartozó pályázatfeldolgozási díjat!

Szolgáltató felelősségének korlátozása

Az emelt díjas telefonon keresztül történő szolgáltatás tájékoztató jellegű.
A múltbeli eseményekre vonatkozó szóbeli tájékoztatás esetenként csak nyers, még nem ellenőrzött mérési adatokból történik. Ezért a szóbeli tájékoztatás tartalma esetenként eltérhet a Szolgáltató által a már ellenőrzött adatbázisból, több mérési adat együttes felhasználásával, írásban kiadott, hivatalos igazolástól.

Díjszabás

Hívás díja bruttó 900 Ft , melyben az áfa mértéke 27%.

Adatvédelem

A Szolgáltató a beérkező hívások tartalmát és a Fogyasztó hívószámát rögzíti. A Fogyasztó által a hívás során megadott személyes adatokról feljegyzés nem készül. A hívással összefüggésben személyes adatkezelés megvalósul. A hívások a jogszabályi feltételek szerint kerülnek rögzítésre, azok kezelését az Opennetwork Kft végzi. Az ügyfélszolgálatra érkező hívások (9-es mellék) az Xpertstudio Kft munkatársai figyelik, a sikertelen hívásokat minden esetben pár napon belül visszahívjuk!

A Szolgáltató az ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvétel során a kezelésébe jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. Az esetleges észrevételek kivizsgálását követően az adatok törlésre kerülnek.

(elsődlegesen IVR robot asszisztens információk hallgathatók csak meg!)

Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a hét minden munkanapján elérhető, elektronikus ügyfélszolgálatot biztosít a Fogyasztók részére a greenlightpalyazat@gmail.com Email címen.

IVR – Interactive Voice Response

Elektronikus Pályázati információk Microsoft Szabolcs Vocalizerrel.

(Automatikus Hangbemondásos Ügyfélszolgálati Rendszer) szolgáltatásával hatékonyan és költségkímélő módon tudhat meg információkat a pályázatokkal kapcsoltban a telefonos ügyfélszolgálati rendszeren keresztül!

Az IVR egy olyan interaktív menürendszer, amelyben a felhasználó egy hagyományos telefonkészülék nyomógombjai segítségével kommunikálhat egy ügyfélszolgálati rendszerrel. A telefonálót egy hangbemondásos menü fogadja, majd az általa adott választ egy újabb lejátszott üzenet követi, amire aztán megint reagál a felhasználó, és így tovább, amíg el nem éri a kívánt információt vagy szolgáltatást. Pályázatunkhoz kapcsolódóan már általános pályázati információk és díjak lekérdezése, sőt, akár a telefonon keresztüli nem publikus információkhoz is hozzájuthatnak az érdeklődők!

IVR – gyors mellékek

  • 1, Záródátumokkal kapcsolatos információk
  • 2, Pályázatfeldolgozási díjak
  • 3, Pályázatra való jelentkezés
  • 4, Pályázattól való elállás
  • 5, Tabletekre vonatkozó információ
  • 6, Pc számítógép konfigurációkkal kapcsolatos információk
  • 7, Árfelező Kupon
  • 8, Greenlight pályázat támogatói

Az eseménydíjas szolgáltatás díja:

Emeltdíjas telefonszámunk csak belföldről (Magyarország) hívható:

+36 90 900-352

Az emeltdíjas szolgáltatás díja bruttó 900 Ft az Ön havi telefonszámla kivonatán lesz elérhető! A díjak megoszlása hívásonként bruttó 405 Ft/hívás Xpertstudio Kft és 495 Ft/hívás az Opennetworks Kft részesedése.

A VIPeX IP alapú szolgáltatást az Opennetworks Kft biztosítja számunkra.

FOGALMAK
Emelt díjas telefonszám
A Szolgáltató által nyújtott kizárólag a normálnál magasabb díjakon hívható, a Tartalomszolgáltató által választott, vagy neki kiosztott virtuális hívószám, mely jellemzően 90 vagy 91-es előhívószámmal kezdődik.

Szolgáltatás
A Szolgáltató, emelt díjas hívószám nyújtásával lehetőséget biztosít a tartalomszolgáltatóknak a telefonszámhoz köthető üzleti tevékenység végzésére.

Eseménydíjas hangszolgáltatás: 
A számlázás hívásonkénti fix díjon történik, a díj mértéke független a hívás időtartamától.

További kötelességünk a 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről.

Emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó számhasználati jogviszony speciális szabályai

Emelt díjas szolgáltatás nyújtása céljából számhasználati jogviszony csak külön erre a célra kötött számhasználati szerződés útján hozható létre. A szerződést írásban vagy elektronikus úton is meg lehet kötni, amennyiben a felek olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek révén biztosított a szerződést kötő felek azonosíthatósága, a szerződés tartalmának későbbi megállapíthatósága, valamint kizárható a szerződés tartalmának jogosulatlan megváltoztatása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek a 16/A. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül tartalmaznia kell a nyújtani kívánt emelt díjas szolgáltatással kapcsolatban minden használni kívánt azonosítóra külön-külön:

a) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését;

b) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírását;

c) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás révén elérhető tartalom felnőtt tartalomnak minősül, ennek feltüntetését;

d) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (hanghívás, fax, üzenetküldés);

e) annak megjelölését, hogy a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás folyamatosan elérhető-e. Nem folyamatosan elérhető szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatás:

ea) csak meghatározott időszakban érhető el, ennek az időszaknak a megjelölését,

eb) csak meghatározott eseményhez kapcsolódóan (így különösen lineáris médiaszolgáltatás útján közzétett valamely műsorszámhoz vagy műsorszámokhoz kapcsolódóan) érhető el, az esemény (műsorszám) megjelölését;

f) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás díjazása körében:

fa) a díj megfizetésének módját (indított emelt díjas hívással vagy küldött, illetve fogadott emelt díjas üzenetek útján),

fb) a díj felszámításának módját (hanghívásnál időszaki díj vagy hívásonkénti díj, üzenetküldésnél a küldött vagy a fogadott üzenetekért felszámított díj),

fc) a felszámított díj vagy díjak mértékét;

g) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás fogadott emelt díjas üzenetek útján vehető igénybe, a szolgáltatás teljesítése során az igénybevevőnek küldött üzenetek maximális számát;

h) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás visszatérően fizetendő időszaki díj ellenében vehető igénybe, meg kell jelölni az igénybevételi időszak hosszát, valamint azt, hogy annak lejárta után a szolgáltatás megrendelése automatikusan megújításra kerül-e;

i) a szolgáltatást nyújtó számhasználó megnevezését, címét, nyilvántartási számát, a nyilvántartást vezető szervezet megnevezését, honlapjának címét, valamint azon állam megjelölését, amelyben a számhasználó letelepedettnek minősül;

j) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, postai és elektronikus úton is;

k) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás lemondásának módját, amennyiben ez az adott szolgáltatás vonatkozásában értelmezhető;

l) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű általános szerződési feltételeket, valamint azt az internetcímet, amelyen ezek bárki számára elérhető módon közzétételre kerülnek.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott számhasználati szerződés e rendeletben foglaltak szerinti megfelelőségéért a kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó egyaránt felel.