Ezen az oldalon az Xpertstudio Kft. Emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat találhatja meg.

Mi is az Emelt díjas szolgáltatás?

Olyan, mobiltelefon segítségével lebonyolított távközlési tranzakció(k), amelyben a mobilszolgáltató előfizetői számára a tartalomszolgáltató értéknövelt, digitális tartalmat ad el a mobilszolgáltató rendszerét használva, ahol a pénzügyi elszámolást az ügyféllel a mobilszolgáltató végzi, majd elszámol a tartalomszolgáltatóval.

Eseménydíjas szolgáltatások

Eseménydíjas számlázású szolgáltatás alatt azt értjük, amikor az előfizető telefonhívással éri el a megadott szolgáltatást. E szolgáltatások végződtetéseként az előfizető élőhangos partnert vagy egy végberendezést jellemzően egy IVR-t – interactive voice response), ahol készüléke billentyűi segítségével választhatja ki a számára megfelelő menüpontot.

Az úgynevezett eseménydíjas számlázású szolgáltatások minden esetben olyan szolgáltatást takarnak, melyek elszámolása magához az eseményhez kötődik, azaz az előfizető abban az esetben fizet, ha a hívás végződtetésre került, függetlenül attól, mennyi ideig veszi igénybe a szolgáltatást.

Általános Szerződési Feltételek Eseménydíjas szolgáltatáshoz

Az alábbi Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Xpertstudio Kft (a továbbiakban Szolgáltató) honlapján meghirdetett emelt díjas telefonszámon elérhető tájékoztatásra vonatkoznak. A telefonszám felhívása az ÁSZF-ben foglaltak elfogadását jelenti.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: Fogyasztó) emelt díjas telefonon keresztül éri el a Szolgáltató Greenlight pályázatokkal kapcsolatos IVR pályázati asszisztenst.

A +36 90 900-352 telefonszámon általános tájékoztatást (a Greenlight pályázati információkra vonatkozóan) lehet kérni az év minden napján 0-24 óra között tájékoztatás. Az információk meghallgatása egyszeri hívásonkénti díj megfizetéssel lehet, melyből eldöntheti az érdeklődő hogy benyújtja-e pályázatát és megfizeti a pályázathoz tartozó pályázatfeldolgozási díjat!

Szolgáltató felelősségének korlátozása

Az emelt díjas telefonon keresztül történő szolgáltatás tájékoztató jellegű.
A múltbeli eseményekre vonatkozó szóbeli tájékoztatás esetenként csak nyers, még nem ellenőrzött mérési adatokból történik. Ezért a szóbeli tájékoztatás tartalma esetenként eltérhet a Szolgáltató által a már ellenőrzött adatbázisból, több mérési adat együttes felhasználásával, írásban kiadott, hivatalos igazolástól.

Díjszabás

Hívás díja bruttó 900 Ft , melyben az áfa mértéke 27%.

Adatvédelem

A Szolgáltató a beérkező hívások tartalmát és a Fogyasztó hívószámát rögzíti. A Fogyasztó által a hívás során megadott személyes adatokról feljegyzés nem készül. A hívással összefüggésben személyes adatkezelés megvalósul. A hívások a jogszabályi feltételek szerint kerülnek rögzítésre, azok kezelését az Opennetwork Kft végzi. Az ügyfélszolgálatra érkező hívások (9-es mellék) az Xpertstudio Kft munkatársai figyelik, a sikertelen hívásokat minden esetben pár napon belül visszahívjuk!

A Szolgáltató az ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvétel során a kezelésébe jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. Az esetleges észrevételek kivizsgálását követően az adatok törlésre kerülnek.

(elsődlegesen IVR robot asszisztens információk hallgathatók csak meg!)

Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a hét minden munkanapján elérhető, elektronikus ügyfélszolgálatot biztosít a Fogyasztók részére a greenlightpalyazat@gmail.com Email címen.

IVR – Interactive Voice Response

Elektronikus Pályázati információk Microsoft Szabolcs Vocalizerrel.

(Automatikus Hangbemondásos Ügyfélszolgálati Rendszer) szolgáltatásával hatékonyan és költségkímélő módon tudhat meg információkat a pályázatokkal kapcsoltban a telefonos ügyfélszolgálati rendszeren keresztül!

Az IVR egy olyan interaktív menürendszer, amelyben a felhasználó egy hagyományos telefonkészülék nyomógombjai segítségével kommunikálhat egy ügyfélszolgálati rendszerrel. A telefonálót egy hangbemondásos menü fogadja, majd az általa adott választ egy újabb lejátszott üzenet követi, amire aztán megint reagál a felhasználó, és így tovább, amíg el nem éri a kívánt információt vagy szolgáltatást. Pályázatunkhoz kapcsolódóan már általános pályázati információk és díjak lekérdezése, sőt, akár a telefonon keresztüli nem publikus információkhoz is hozzájuthatnak az érdeklődők!

IVR – gyors mellékek

  • 1, Záródátumokkal kapcsolatos információk
  • 2, Pályázatfeldolgozási díjak
  • 3, Pályázatra való jelentkezés
  • 4, Pályázattól való elállás
  • 5, Tabletekre vonatkozó információ
  • 6, Pc számítógép konfigurációkkal kapcsolatos információk
  • 7, Árfelező Kupon
  • 8, Greenlight pályázat támogatói
  • 9, ÉLŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
  • 0, Vissza a főmenübe

Az eseménydíjas szolgáltatás díja:

Emeltdíjas telefonszámunk csak belföldről (Magyarország) hívható:

+36 90 900-352

Az emeltdíjas szolgáltatás díja bruttó 900 Ft az Ön havi telefonszámla kivonatán lesz elérhető! A díjak megoszlása hívásonként bruttó 405 Ft/hívás Xpertstudio Kft és 495 Ft/hívás az Opennetworks Kft részesedése.

A VIPeX IP alapú szolgáltatást az Opennetworks Kft biztosítja számunkra.

FOGALMAK
Emelt díjas telefonszám
A Szolgáltató által nyújtott kizárólag a normálnál magasabb díjakon hívható, a Tartalomszolgáltató által választott, vagy neki kiosztott virtuális hívószám, mely jellemzően 90 vagy 91-es előhívószámmal kezdődik.

Szolgáltatás
A Szolgáltató, emelt díjas hívószám nyújtásával lehetőséget biztosít a tartalomszolgáltatóknak a telefonszámhoz köthető üzleti tevékenység végzésére.

Eseménydíjas hangszolgáltatás: 
A számlázás hívásonkénti fix díjon történik, a díj mértéke független a hívás időtartamától.

További kötelességünk a 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről.

Emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó számhasználati jogviszony speciális szabályai

Emelt díjas szolgáltatás nyújtása céljából számhasználati jogviszony csak külön erre a célra kötött számhasználati szerződés útján hozható létre. A szerződést írásban vagy elektronikus úton is meg lehet kötni, amennyiben a felek olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek révén biztosított a szerződést kötő felek azonosíthatósága, a szerződés tartalmának későbbi megállapíthatósága, valamint kizárható a szerződés tartalmának jogosulatlan megváltoztatása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek a 16/A. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül tartalmaznia kell a nyújtani kívánt emelt díjas szolgáltatással kapcsolatban minden használni kívánt azonosítóra külön-külön:

a) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését;

b) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírását;

c) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás révén elérhető tartalom felnőtt tartalomnak minősül, ennek feltüntetését;

d) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (hanghívás, fax, üzenetküldés);

e) annak megjelölését, hogy a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás folyamatosan elérhető-e. Nem folyamatosan elérhető szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatás:

ea) csak meghatározott időszakban érhető el, ennek az időszaknak a megjelölését,

eb) csak meghatározott eseményhez kapcsolódóan (így különösen lineáris médiaszolgáltatás útján közzétett valamely műsorszámhoz vagy műsorszámokhoz kapcsolódóan) érhető el, az esemény (műsorszám) megjelölését;

f) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás díjazása körében:

fa) a díj megfizetésének módját (indított emelt díjas hívással vagy küldött, illetve fogadott emelt díjas üzenetek útján),

fb) a díj felszámításának módját (hanghívásnál időszaki díj vagy hívásonkénti díj, üzenetküldésnél a küldött vagy a fogadott üzenetekért felszámított díj),

fc) a felszámított díj vagy díjak mértékét;

g) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás fogadott emelt díjas üzenetek útján vehető igénybe, a szolgáltatás teljesítése során az igénybevevőnek küldött üzenetek maximális számát;

h) amennyiben a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás visszatérően fizetendő időszaki díj ellenében vehető igénybe, meg kell jelölni az igénybevételi időszak hosszát, valamint azt, hogy annak lejárta után a szolgáltatás megrendelése automatikusan megújításra kerül-e;

i) a szolgáltatást nyújtó számhasználó megnevezését, címét, nyilvántartási számát, a nyilvántartást vezető szervezet megnevezését, honlapjának címét, valamint azon állam megjelölését, amelyben a számhasználó letelepedettnek minősül;

j) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, postai és elektronikus úton is;

k) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás lemondásának módját, amennyiben ez az adott szolgáltatás vonatkozásában értelmezhető;

l) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű általános szerződési feltételeket, valamint azt az internetcímet, amelyen ezek bárki számára elérhető módon közzétételre kerülnek.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott számhasználati szerződés e rendeletben foglaltak szerinti megfelelőségéért a kijelölési engedély jogosultja és a számhasználó egyaránt felel.

Greenlight információ

Vegyél részt pályázatainkon és használd ki támogatásaink adta lehetőséget! 

Nézz körbe, mert nagyon sok lehetőség van itt nálunk!

JELENTKEZZ MOST!

Pályázataink során több millió forint értékben támogatjuk kedvezményezetteinket!

Nálunk nem szerencse kérdése a támogatás!

 
Köszönjük a regisztrációt. Meg kell erősítenie az e-mail címét!
Köszönjük, hogy minket választ! Legyen Ön a következő kedvezményezett!
Bezár
×
×
WordPress Popup