Pályázati feltételek és útmutató - GreenLight pályázatok 2016-2020

Pályázat feltételei

1, A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának menete

Egy körös pályázati rendszert vezettünk be

A feldolgozás során kiszűrünk minden olyan pályázatot, amiben valamit nagyon elrontott a pályázó.
Ennek kicsi a lehetősége, mert a ki nem töltött mezőket a rendszer kiemeli, és addig nem nyújthatok be, amíg minden mező megfelelően ki nincs töltve.

Kérjük a pályázóinkat, hogy  legyenek szívesek bemutatkozást és tevékenységüket is bemutatni, mert azon kívül semmit nem tudunk a pályázóról, amit a pályázati anyagában megoszt velünk. Ezért ha a pályázó elfelejti bemutatni a tevékenységet, cégét, alapítványát, vagy a kedvezményezettjét akkor mi egyszerűen nem tudjuk értelmezni a benyújtott pályázatát. Ezért határozottan megkérünk minden pályázót arra, hogy a pályázati adatlapjáról legalább a bemutatkozást ne felejtse le!

A rendelkezésre álló erőforrásainktól és a beérkezett pályázatok függvényében döntünk arról, hogy kiket tudunk támogatni. A támogatásnál lesz akinek minden kérését maximálisan teljesíteni fogjuk, és lesz akinek a kérését el kell utasítanunk.

A döntés, a támogatás odaítélése több tényezőtől is függ. Függ a beérkezett pályázatok számától, függ attól, hogy pontosan milyen  szolgáltatásra pályázik és függ a beadott pályázatok minőségétől, annak egymáshoz történő viszonyulásától.

Pályázati nyereményekből előre meghatározott mennyiség áll rendelkezésre ezeket mindenképpen kiosztjuk.

Üzleti szempontból azok a pályázóknak adunk prioritást, akik nagy látogatottságú weboldalakat szeretnének létrehozni, ill. látunk fantáziát a jövőbeni közös együttműködésre.

Minden pályázónk 2018.08.12-től  6db soundtrack-et tölthet le pluszba ami kellemes időtöltést biztosít munka, edzés vagy pihenés közben, továbbá Greenlight EBOOK-ot melyben sok hasznos kulisszatitkot és sikerrel kapcsolatos információt is megosztunk! FIGYELEM! Ez valós FIX termék! A zeneszámok értéke fedezi a pályázati feldolgozási díjat! A Greeenlight EBOOK-ot pedig ajándékba adjuk!
A pályázó tudomásul veszi hogy a zeneszámok megvásárlásával (6db soundtrack) vehet részt a pályázatban!

1.1 A pályázat támogatási kerete

 Pályázatonként maximálisan 99 pályázó támogatását tervezzük.

A pályázat tervezett támogatási kerete az informatikai eszközök becsült piaci értékéből + a nyújtandó támogatások forintban kifejezett összegéből + weboldalak becsült piaci értékéből áll.

2, Nyertes pályázatok kiértesítése, a megítélt támogatások kézbesítése és a szerződések megkötése

A kiírt pályázat záró időpontjában véglegesítjük a támogatottak listáját és megkezdjük a támogatások kiosztását, elektronikus kézbesítését. A támogatottakat először is kiértesítjük és ellenőrizzük az online civil és céges adatbázisokban. Amennyiben valami nem egyértelmű számunkra úgy elektronikusan kérjük a becsatolt céges, intézményi, alapítványi, az az „közületi” működési engedélyeket, vagy létezésüket igazoló dokumentumokat, cégkivonatok, alapító okiratok, stb másolatait a pályázati jelentkezési űrlaphoz. Amennyiben ez még nem történt meg úgy elektronikusan kérjük be az igazolásokat Támogatói szerződés aláírásakor. A támogatási szerződések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét. A pályázó elveszíti a támogatási jogosultságát, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

3, Támogatottak publikálása

A támogatottak listáját a pályázat zárási dátumát követő 15-30 munkanap alatt állítjuk össze véglegesen, a megvalósult projekteket folyamatosan közöljük a www.greenlightpalyazatok.hu weboldalunkon a kedvezményezett menüpont alatt!

4, Kiértékelések és elutasítások

Kiértékeléseket csak is üzleti szempontból vizsgáljuk!

Meggyőződésünk, hogy pályázatunk és a kitöltendő adatlap annyira egyértelmű és egyszerű, hogy a pályázónak nincs szüksége külső pályázatíró bevonására. Pályázatírásnál inkább törekedjen az egyszerűségre, jól érthető módon foglalja össze mondandóját.

5, Pályázatfeldolgozási díj

A pályázatban való részvétel bruttó 6350 Forint (5000 forint + Áfa) díj megfizetés után lehetséges.

A legnépszerűbb pályázati csomagok közül lehet választani melyek átlagos piaci értéke 150 ezer forint. Ahány pályázatot vagy pályázati csomagot választanak annyi pályázatfeldolgozási díjat kell fizetni, mivel egy pályázati csomag csak 1 pályázatnak felel meg!

Ezért minden pályázót kérünk, hogy pályázati csomagonként bruttó 6350 Forintot utaljon el a pályázatban megadott feltételek szerint!

A feldolgozási díj összege méltányos a megítélt támogatás értékéhez képest, ami 150 ezer forint piaci értékű is lehet.

Tapasztalataink szerint egy ingyenes pályázat gyorsan káoszba fulladhat. Ezért szükségesnek láttuk bevezetni ezt a hatékony szűrőt a komolytalan pályázók kiküszöbölésére.

Az átutalásnál közlemény rovatába kérem, adja meg a rendeléskor kapott számla sorszámát, ugyanis ezzel fogjuk tudni azonosítani pályázatát:

Bankszámlaszám az átutaláshoz:
Xpertstudio Kft
OTP BANK
11748007-24813095-00000000

Az utalást követően a feltüntet email címek egyikén, kérem juttassa el a befizetési bizonylatot!

FONTOS! A Green-light pályázatok kiírása a TEES Nonprofit Kft szervezésében – utalni és pályázatot megrendelni az Xpertstudio Kft-n keresztül lehet! A pályázatfeldolgozási díjak nem nonprofit bevételnek számítanak ezért nem a TEES Nonprofit Kft számlaszámára kérjük a díjakat befizetni! Adomány és felajánlás érkezhet a TEES Nonprofit Kft-nek! Vegye figyelembe hogy a pályázatokat 99%-ban támogatjuk a rendelkezésre álló keret teljes kimerüléséig!

A pályázat feldolgozási díjat Paypal, utalás és díjbekérő érkezésekor a OTP Simplepay rendszerben is kiegyenlítheti! 

A Pályázatfeldolgozási díjról NAV által elismert, tehát szabályos elektronikus számlát adunk (szamlazz.hu). A számlát azonban csak a díj befizető személy, vagy cég, vagy intézmény, stb nevére állíthatjuk ki, ettől eltérni nincs módunk. A számlák megegyeznek a megszokott számlák formátumával, azzal a különbséggel, hogy elektronikusan, e-mailben juttatjuk el a pályázókhoz. A számlát természetesen ki lehet nyomtatni, de ezt a befizetőnek kell megtennie.

A pályázatfeldolgozási díj – mint a neve mutatja – a pályázó pályázatának a feldolgozási díja. Tehát független a támogatás megítélésének, mértékének tényétől és attól, hogy a pályázó támogatásban részesül-e. A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

6, Nem megfelelő pályázói viselkedés

A pályázó arra kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja a többi pályázó és a pályázatkezelő magán-, és üzleti szféráját, nem publikál, nem tesz fel az internetre velük kapcsolatban rágalmakat, különös tekintettel a rasszista, idegenellenes vagy más módon diszkrimináló, pornográf vagy szexuálisan lealacsonyító kijelentésekre, ill. tartalmakra, és tartózkodik bárminemű fenyegetéstől és zaklatástól.

Tilos más pályázók személyi adatainak felderítése azok kifejezett hozzájárulása nélkül. Az TEES Nonprofit Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy a kulturált hangnemet esetlegesen megsértő pályázókat és pályázataikat, e-maileket előzetes figyelmeztetés és válasz nélkül kizárja, ill. törölje.

7, Figyelembe vesszük-e a pályázó rászorultságát?

A pályázatunk alapvetően nem szociális pályázat, ezért az elbíráló elsősorban azt mérlegeli, hogy a megítélésre kerülő támogatás milyen gazdasági, vagy társadalmi haszonnal bír és mennyiben segíti a pályázó pályázati adatlapon részletezett szándékait, céljait. Ettől függetlenül az elbíráló nem zárja ki a rászorultsági elvek figyelembevételét, de elvetésének jogát és mértékét fenntartja.

Ezért ha a pályázó rászorul az adott nyereményre – támogatásra, akkor ne a rászorultsági faktor erősítésével próbáljon minket meggyőzni!

8, Nem Nyert pályázók!

Mi a helyzet azokkal akik nem lettek kedvezményezettek?  Akiknek az üzleti terve meggyőzött bennünket, de nem került be a kiosztható mennyiségbe, fenntartjuk a jogot arra, hogy ingyenesen meghívjuk a következő kiírt pályázatunkba. Az általános pályázatfeldolgozási díjat minden esetben támogatjuk vásárlási kedvezménnyel, így a befizetett összeg sem veszik el!

Prémium pályázati lehetőségként egyszeri magasabb összeg megfizetésével az összes pályázatra jogosulttá válik aminek a piaci értéke jóval magasabb mint az alap pályázati csomagban nyerhető támogatás!

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

9, Pályázati szemléletmód

Meggyőződésünk, hogy a legtöbb pályázat az átlag emberek számára vagy túl bonyolult (külső szakértő bevonására van szükség) vagy a pályázati feltételnek komolyabb anyagi vonzata van, nem beszélve a vállalási kötelezettségekről.

Úgy gondoljuk, hogy minden ötletet értékelni kell, ebből kifolyólag a támogatás elnyerése nem a szerencsén múlik, ugyanakkor nagy szükségét látjuk az innovatív megoldások vagy a működőképes ötletek támogatására.

A pályázatok ahogy a felhívásban közzétettük teljesen ingyenesek, a feldolgozási díjat kell csak a pályázat benyújtása után a számlaszámunkra utalni a megadott feltételek szerint.

Kedvezményezettként szerződésmegkötéskor, ellentétben más pályázatoknál a pályázat megvalósítás alatt további költség nem terheli a pályázót!

10, Több kiírásra is jelentkezem és újra pályáznék

Amennyiben több pályázatot is beadott és ennek díját is befizette, nem lesz kedvezményezettebb más pályázókkal szembe, ugyanakkor matematikai alapon nagyobb az esélye a pályázatok elnyerésére. Hangsúlyozzuk, hogy csak is üzleti szempontból vizsgáljuk a pályázatokat. Többszöri jelentkezésnél is a megfelelő kompenzációt biztosítjuk önnek, egy esetleges nyertes pályázatnál ez a díj bőséggel megtérülhet!

Természetesen ha csak Ön az egyetlen lelkes pályázati jelentkező abban az esetben minden pályázaton támogatást nyújtunk!

Amennyiben már kapott támogatást tőlünk, úgy nincs kizárva hogy újabb támogatáshoz jusson!

Nincs más dolga mint jelentkezni és pályázatával meggyőzni bennünket!

11, Milyen pályázatokat írunk ki?

HONLAP PÁLYÁZAT

Az ingyenes szó alatt azt értjük, hogy kedvezményezettként nincs további költsége a pályázónak, a pályázatban foglaltakat teljesen ingyen elkészítjük és biztosítjuk mobil responsiv SEO barát professzionális honlapot! A Weboldal piaci értéke 150 ezer forint (3 év fenntartási kötelezettség) 28500Ft/ év ami a domain névnek és a VPS tárhelynek és a Supportnak a költsége!

Weboldalaink GDPR Ready és marketing eszközökkel is fel van vértezve! A honlapokhoz biztosított tárhely rendelkezésre állás 98%, míg maga a honlapok kezeléséhez segítségként egy rendszergazdát biztosítunk számára.

INGYEN TABLETEK

Az eszközök a pályázatok meghirdetése során rendelkezésre állnak vagy támogatással rendelkezünk róla. Az eszközöket összeszerelve és tesztelve szállítjuk ki, melyre garanciát vállalunk! (Ingyen kiszállítás)
Ingyen eszköz pályázatban kiírástól függően, új vagy refurbished (felújított)  Tablet készülékeket biztosítunk. Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt nem szempont az izgalmas, „felrázó” projekt, de aki jobban, összefogottabban, lényegre törőbben tudja megfogalmazni a céljait, nagyobb eséllyel indulhat. A pályázatok tulajdonképpen egymással versenyeznek, hiszen a kiosztandó készletünk adott.

PC SZÁMÍTÓGÉP ÉS LAPTOP BESZERZÉS TÁMOGATÁSA

Az eszközök beszerzésének támogatását a TEES Nonprofit KFT biztosítja. Mindig a jelen kiírás határozza meg a támogatás mértékét! (30% vásárlási kedvezményt biztosítunk a konfigurációk és laptopok teljes árából!).

A PC számítógép konfigurációk teljesen új és garanciális, míg a Laptop esetében használt, szép, megkímélt állapotú (A kategória) készülékeket biztosítunk megvásárlásra.

A kedvezményt a www.hardcorepc.hu webshopban lehet felhasználni! Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt sem szempont az innovativ megoldások és üzleti projektek, de aki vállalja a számítógépek megvásárlását 99% eséllyel indulhat. A számítógépeink nincsenek raktárkészleten ezeket mindig Partnereinktől szerezzük be alkatrészenként, így az összeszerelés, telepítés és kiszállítást fogjuk csak mi végezni.

[ÚJ! A számítógép konfigurációknál a nem támogatott részt Cofidis megújuló hitellel is el lehet vinni akár havi 3000 forintos áron. Részletek a hardcorepc.hu oldalon.]

GOOGLE ADS ÉS FACEBOOK ADS TÁMOGATÁS

Projekt megvalósítás során a kedvezményezett biztosítja a költségkeretet, mi felállítjuk a kampányt és biztosítjuk hozzá a hirdetési felületet 1 hónapig! A kampánnyal kapcsolatos költség keret melyet a pályázónak kell vállalnia minimum 22500 ezer forintot mi ehhez adunk hozzá ugyanekkora keretet amelyet 100% elköltünk a kattintásokra, ügynökségi díj nincs!

INGYEN PR MEGJELENÉS Hasonló elgondoláson alapszik mint a Google Adwords hirdetés támogatás, a különbség hogy agresszív hirdetést nem folytatunk. Egész évben irányíthatják a forgalmat PR cikk vagy Blog formájában saját szolgáltatásaikra továbbá értékes linkerőt adunk. A cikkek publikálása a Napipalyazat.hu Híroldalon fog megtörténni. Egyszeri publikációt tesz lehetővé!

EDM HÍRLEVÉL TÁMOGATÁS Emailes megjelenés lehetőség egy széles érdeklődés alapú email adatbázisban. Az Email adatbázisunkban szereplő email címek kizárólagos hozzájárulásukat adták EDM levelek küldésére. A hírlevelek saját listáinkra fognak kikerülni ami több tízezer fő. Egyszeri kiküldést biztosít! A lista nagysága több tízezer email címet biztosít, átlagos megnyitási arány 15-30% közötti!

GRAFIKAI ÉS VIDEÓS MEGOLDÁSOK Arculat megtervezése kivitelezése. Promóciós Videósanyagok elkészítése – Közösségi média kampányokhoz, videós hirdetésekhez vagy portfolió bemutatására. A videós anyagok felhasználhatók Facebook vagy Youtube hirdetési kampányokhoz.

Az aktívan pályázható csomagok kiírásonként változnak! Itt tekintheti meg őket: https://greenlightpalyazatok.hu/termekcimke/tamogatas/

12, Kik nem pályázhatnak?

A pályázatban nem vehetnek részt a TEES Nonprofit Kft együttműködő partnerei, továbbá az Xpertstudio Kft átalánydíjas partnerei. Továbbá fiktív cég, alapítvány és szervezetek. Magánszemélyek esetében 18. életévét be nem töltött személy (de meghatalmazás útján más is pályázhat kiskorúak nevében – pl: szülő, gondviselő)
Továbbá azok akik nem teljesítik a pályázati feltételeket! 1db pályázati csomag + 1db feldolgozási díj.

Továbbá politikai pártok és politikai pártokhoz kapcsolható szervezetek! Ez utólagos kiderülése esetén azonnali megvonás és a pályázati támogatás megszüntetését jelenti!

13, Mely országokból fogadunk pályázatot?

Az Európai Unió területéről de elsősorban Magyarországról. A pályázat feltétele a magyar nyelv ismerete, enélkül pályázatot benyújtani nem tudnak!

A pályázatok további rejtett költséget nem tartalmaznak! Több támogatás értéke össze nem vonható! A pályázati kiírásban minden pontosan fel van tüntetve! Ha kérdése van vegye fel velünk a kapcsolatot! Minden kérdésre 24 órán belül válaszolunk!

A pályázati összegek az Xpertstudio Kft számlájára érkeznek be mivel elsősorban a forrást és az üzleti megvalósítást is ez a cég végzi. A támogatásokat csak a Greenlightpalyazatok.hu oldalon lehet benyújtani, a támogatások elbírálását a TEES Nonprofit Kft végzi.