Pályázati feltételek és útmutató - GreenLight pályázatok 2018-2024

Pályázat feltételei

1, A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának menete

Egy körös pályázati rendszert vezettünk be

A feldolgozás során kiszűrünk minden olyan pályázatot, amiben valamit nagyon elrontott a pályázó.
Ennek kicsi a lehetősége, mert a ki nem töltött mezőket a rendszer kiemeli, és addig nem nyújthatok be, amíg minden mező megfelelően ki nincs töltve.

Kérjük a pályázóinkat, hogy  legyenek szívesek bemutatkozást és tevékenységüket is bemutatni, mert azon kívül semmit nem tudunk a pályázóról, amit a pályázati anyagában megoszt velünk. Ezért ha a pályázó elfelejti bemutatni a tevékenységet, cégét, alapítványát, vagy a kedvezményezettjét akkor mi egyszerűen nem tudjuk értelmezni a benyújtott pályázatát. Ezért határozottan megkérünk minden pályázót arra, hogy a pályázati adatlapjáról legalább a bemutatkozást ne felejtse le!

A rendelkezésre álló erőforrásainktól és a beérkezett pályázatok függvényében döntünk arról, hogy kiket tudunk támogatni. A támogatásnál lesz akinek minden kérését maximálisan teljesíteni fogjuk, és lesz akinek a kérését el kell utasítanunk.

A döntés, a támogatás odaítélése több tényezőtől is függ. Függ a beérkezett pályázatok számától, függ attól, hogy pontosan milyen  szolgáltatásra pályázik és függ a beadott pályázatok minőségétől, annak egymáshoz történő viszonyulásától.

Pályázati nyereményekből előre meghatározott mennyiség áll rendelkezésre ezeket mindenképpen kiosztjuk.

Üzleti szempontból azok a pályázóknak adunk prioritást, akik nagy látogatottságú weboldalakat szeretnének létrehozni, ill. látunk fantáziát a jövőbeni közös együttműködésre.

A KÉSZÜLÉKEKET, SZOLGÁLTATÁSOKAT, KEDVEZMÉNYEKET MEGVENNI NEM LEHET CSAK MEGPÁLYÁZNI!

1.1 A pályázat támogatási kerete

 Pályázatonként maximálisan 99 pályázó támogatását tervezzük (tehát ennél kevesebbet, de van hogy a többszörösére is emelhetjük a támogatható keretet)

A pályázat tervezett támogatási kerete az informatikai eszközök becsült piaci értékéből + a nyújtandó támogatások forintban kifejezett összegéből + weboldalak becsült piaci értékéből áll.

2, Nyertes pályázatok kiértesítése, a megítélt támogatások kézbesítése és a szerződések megkötése

A kiírt pályázat záró időpontjában véglegesítjük a támogatottak listáját és megkezdjük a támogatások kiosztását, elektronikus kézbesítését. A támogatottakat először is kiértesítjük és ellenőrizzük az online civil és céges adatbázisokban. Amennyiben valami nem egyértelmű számunkra úgy elektronikusan kérjük a becsatolt céges, intézményi, alapítványi, az az „közületi” működési engedélyeket, vagy létezésüket igazoló dokumentumokat, cégkivonatok, alapító okiratok, stb másolatait a pályázati jelentkezési űrlaphoz. Amennyiben ez még nem történt meg úgy elektronikusan kérjük be az igazolásokat Támogatói szerződés aláírásakor.

A támogatási szerződések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét. A pályázó elveszíti a támogatási jogosultságát, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

3, Támogatottak publikálása

A támogatottak listáját a pályázat zárási dátumát követő 15-30 munkanap alatt állítjuk össze véglegesen (de van hogy pár napon belül) és közöljük a www.greenlightpalyazatok.hu weboldalunkon a támogatottak menüpont alatt!

4, Kiértékelések és elutasítások

Kiértékeléseket csak is üzleti szempontból vizsgáljuk!

Meggyőződésünk, hogy pályázatunk és a kitöltendő adatlap annyira egyértelmű és egyszerű, hogy a pályázónak nincs szüksége külső pályázatíró bevonására. Pályázatírásnál inkább törekedjen az egyszerűségre, jól érthető módon foglalja össze mondandóját.

A pályázatok tartalmának valódiságát ellenőrizni nem tudjuk, ezért kérjük a pályázót hogy a támogatási kérelem beküldésekor törekedjen az egyszerűségre és az őszinteségre a kölcsönös bizalom végett.

Az érvénytelennek nyilvánított pályázatok nem vesznek rész a pályázat további részében, és átnézésükkel a Xpertstudio Kft. teljesítette a pályázatkezelést.

A pályázatok beérkezésével a pályázók között egyre nagyobb verseny alakul ki, így a többszörös túljelentkezés esetén megemelkedhet az elutasítások száma.

Mivel ez egy pályázat, vagyis verseny az erőforrásainkért ezért elkerülhetetlen hogy a pályázók jó része nem fog támogatást kapni! A pályázatok benyújtása önkéntes, a pályázati elutasításra vonatkozó döntés mérlegelése és felelősége a pályázót terheli!

Aki a záródátumot követően a 60 nap határidőig elmulasztja a visszaigazolást, és/vagy az aláírt szerződés visszaküldését, az eleshet a támogatástól.

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

5, Pályázatfeldolgozási díj

A pályázatban való részvétel bruttó 6350 Forint (5000 forint + Áfa) díj megfizetés után lehetséges.

A legnépszerűbb pályázati csomagok közül lehet választani melyek átlagos piaci értéke 150 ezer forint. Ahány pályázatot vagy pályázati csomagot választanak annyi pályázatfeldolgozási díjat kell fizetni, mivel egy pályázati csomag csak 1 pályázatnak felel meg!

FIGYELEM!
A pályázó tudomásul veszi hogy a zeneszámok megvásárlásával (6db soundtrack) egyidejűleg megfizeti a pályázatnak a feldolgozási díját ami egyszeri adminisztrációs költség. A zeneszámok csak a pályázati csomagokban vásárolhatók meg!
A zeneszámokat Varsányi Gergely készítette. A 6db soundtrack piaci értéke 12700 forint

Ezért minden pályázót kérünk, hogy pályázati csomagonként bruttó 6350 Forintot utaljon el a pályázatban megadott feltételek szerint!

A feldolgozási díj összege méltányos a megítélt támogatás értékéhez képest, ami 150 ezer forint piaci értékű is lehet.

Tapasztalataink szerint egy ingyenes pályázat gyorsan káoszba fulladhat. Ezért szükségesnek láttuk bevezetni ezt a hatékony szűrőt a komolytalan pályázók kiküszöbölésére.

Az átutalásnál közlemény rovatába kérem, adja meg a rendeléskor kapott számla sorszámát, ugyanis ezzel fogjuk tudni azonosítani pályázatát:

Bankszámlaszám az átutaláshoz:
Xpertstudio Kft
OTP BANK
11748007-24813095-00000000

Az utalást követően a feltüntet email címek egyikén, kérem juttassa el a befizetési bizonylatot!

A Pályázatfeldolgozási díjról NAV által elismert, tehát szabályos elektronikus számlát adunk (szamlazz.hu). A számlát azonban csak a díj befizető személy, vagy cég, vagy intézmény, stb nevére állíthatjuk ki, ettől eltérni nincs módunk. A számlák megegyeznek a megszokott számlák formátumával, azzal a különbséggel, hogy elektronikusan, e-mailben juttatjuk el a pályázókhoz. A számlát természetesen ki lehet nyomtatni, de ezt a befizetőnek kell megtennie.

A pályázatfeldolgozási díj – mint a neve mutatja – a pályázó pályázatának a feldolgozási díja. Tehát független a támogatás megítélésének, mértékének tényétől és attól, hogy a pályázó támogatásban részesül-e. A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

6, Nem megfelelő pályázói viselkedés

A pályázó arra kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja a többi pályázó és a pályázatkezelő magán-, és üzleti szféráját, nem publikál, nem tesz fel az internetre velük kapcsolatban rágalmakat, különös tekintettel a rasszista, idegenellenes vagy más módon diszkrimináló, pornográf vagy szexuálisan lealacsonyító kijelentésekre, ill. tartalmakra, és tartózkodik bárminemű fenyegetéstől és zaklatástól.

Tilos más pályázók személyi adatainak felderítése azok kifejezett hozzájárulása nélkül. Az Xpertstudio Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy a kulturált hangnemet esetlegesen megsértő pályázókat (Ebbe tartozik pályázatunk valóságát tagadó, kijelentések, sürgetés, fenyegetés és követelés) és pályázataikat, e-maileket előzetes figyelmeztetés és válasz nélkül kizárja, ill. törölje.

7, Figyelembe vesszük-e a pályázó rászorultságát?

A pályázatunk alapvetően nem szociális pályázat, ezért az elbíráló elsősorban azt mérlegeli, hogy a megítélésre kerülő támogatás milyen gazdasági, vagy társadalmi haszonnal bír és mennyiben segíti a pályázó pályázati adatlapon részletezett szándékait, céljait. Ettől függetlenül az elbíráló nem zárja ki a rászorultsági elvek figyelembevételét, de elvetésének jogát és mértékét fenntartja.

Ezért ha a pályázó rászorul az adott nyereményre – támogatásra, akkor ne a rászorultsági faktor erősítésével próbáljon minket meggyőzni!

8, Nem Nyert pályázók!

Mi a helyzet azokkal akik nem lettek kedvezményezettek?  Akiknek az üzleti terve meggyőzött bennünket, de nem került be a kiosztható mennyiségbe, fenntartjuk a jogot arra, hogy ingyenesen meghívjuk a következő kiírt pályázatunkba. (Ez esetben külön értesíteni fogjuk,)

Prémium pályázati lehetőségként egyszeri magasabb összeg megfizetésével az összes pályázatra jogosulttá válik aminek a piaci értéke jóval magasabb mint az alap pályázati csomagban nyerhető támogatás!

Azok akik nem lettek kedvezményezettek, a döntésről értesítést nem küldünk, sem elutasítással kapcsolatos pályázati értékelést nem küldünk!

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

9, Pályázati szemléletmód

Meggyőződésünk, hogy a legtöbb pályázat az átlag emberek számára vagy túl bonyolult (külső szakértő bevonására van szükség) vagy a pályázati feltételnek komolyabb anyagi vonzata van, nem beszélve a vállalási kötelezettségekről.

Úgy gondoljuk, hogy minden ötletet értékelni kell, ebből kifolyólag a támogatás elnyerése nem a szerencsén múlik, ugyanakkor nagy szükségét látjuk az innovatív megoldások vagy a működőképes ötletek támogatására.

A pályázatok ahogy a felhívásban közzétettük teljesen ingyenesek, a feldolgozási díjat kell csak a pályázat benyújtása után a számlaszámunkra utalni a megadott feltételek szerint.

10, Több kiírásra is jelentkezem és újra pályáznék

Amennyiben több pályázatot is beadott és ennek díját is befizette, nem lesz kedvezményezettebb más pályázókkal szembe, ugyanakkor matematikai alapon nagyobb az esélye a pályázatok elnyerésére. Hangsúlyozzuk, hogy csak is üzleti szempontból vizsgáljuk a pályázatokat.

Természetesen ha csak Ön az egyetlen lelkes pályázati jelentkező abban az esetben minden pályázaton támogatást nyújtunk!

Amennyiben már kapott támogatást tőlünk, úgy nincs kizárva hogy újabb támogatáshoz jusson!

Nincs más dolga mint jelentkezni és pályázatával meggyőzni bennünket!

11, Milyen pályázatokat írunk ki?

HONLAP PÁLYÁZAT

A kedvezményezettnek a pályázatban foglaltak szerint előtelepítjük a weboldalt, telepítjük a DIVI Elegant Themest és WP-Rocket Combót. Beállítjuk a tárhelyet és a kért szolgáltatásokat. Segítünk a honlap felépítésében és a tartalom feltöltésben is. A Weboldal piaci értéke 150 ezer forint (3 év fenntartási kötelezettség – a koronavírusra tekintettel nincs többé hűségidő!) Bruttó 38100 forint / év ami a tárhelynek és a Supportnak a költsége!
Ez jelentősen kedvezőbb egy hasonló más szolgáltatókhoz képest. Mi nem olcsó tárhelyet biztosítunk és nem korlátozunk erőforrást (IOPs, Sávszélesség, PHP futási idő..stb.)

Weboldalaink GDPR Ready és marketing eszközökkel is fel van vértezve! A honlapokhoz biztosított tárhely rendelkezésre állás 98%, míg maga a honlapok kezeléséhez segítségként egy rendszergazdát biztosítunk számára. Az ingyen honlapok mellé WordPress tárhelyet biztosítunk melyet minimum 1 évig fenn kell tartani!

A pályázatban való részvétel alapdíjas

INGYEN ANDROID TELEFONOK

Az eszközök a pályázatok meghirdetése során rendelkezésre állnak vagy támogatással rendelkezünk róla. Az eszközöket ingyen szállítjuk ki, melyre garanciát vállalunk! (Ingyen kiszállítás)
Ingyen eszköz pályázatban új  Android okos telefon készülékeket biztosítunk. Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt nem szempont az izgalmas, „felrázó” projekt, de aki jobban, összefogottabban, lényegre törőbben tudja megfogalmazni a céljait, nagyobb eséllyel indulhat. A pályázatok tulajdonképpen egymással versenyeznek, hiszen a kiosztandó készletünk korlátozott.

A pályázó maximálisan 4db készüléket jelölhet meg de ez nem jelenti hogy támogatáshoz jut. Az igényelt mennyiség és a pályázók száma és minősége határozza meg pontosan hogyan fogjuk ezt a készletet felosztani.

A pályázatban való részvétel alapdíjas

INGYEN TABLETEK

Az eszközök a pályázatok meghirdetése során rendelkezésre állnak vagy támogatással rendelkezünk róla. Az eszközöket összeszerelve és tesztelve szállítjuk ki, melyre garanciát vállalunk! (Ingyen kiszállítás)
Ingyen eszköz pályázatban kiírástól függően, új vagy refurbished (felújított)  Tablet készülékeket biztosítunk. Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt nem szempont az izgalmas, „felrázó” projekt, de aki jobban, összefogottabban, lényegre törőbben tudja megfogalmazni a céljait, nagyobb eséllyel indulhat. A pályázatok tulajdonképpen egymással versenyeznek, hiszen a kiosztandó készletünk adott.

A pályázatban való részvétel alapdíjas

PC SZÁMÍTÓGÉP ÉS LAPTOP BESZERZÉS TÁMOGATÁSA

Az eszközök beszerzésének támogatását az Xpertstudio Kft biztosítja. Mindig a jelen kiírás határozza meg a támogatás mértékét! (30% vásárlási kedvezményt [Kupon kód] biztosítunk a konfigurációk és laptopok teljes árából!). Tehát 70% önerőre szükség van ebben a támogatási formában! Pl: 100 ezer forintos konfiguráció vásárlásánál 30 ezer forintot mi vállalunk át a 70 ezer forint fennmaradó részt saját önerőből vagy hitelből finanszírozza a kedvezményezett!

A PC számítógép konfigurációk teljesen új és garanciális, míg a Laptop esetében Új és garanciális készülékeket biztosítunk megvásárlásra.

A kedvezményt a www.hardcorepc.hu webshopban lehet felhasználni! Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt sem szempont az innovativ megoldások és üzleti projektek, de aki vállalja a számítógépek megvásárlását jó eséllyel indulhat. A számítógépeink nincsenek raktárkészleten ezeket mindig Partnereinktől szerezzük be alkatrészenként, így az összeszerelés, telepítés és kiszállítást fogjuk csak mi végezni.

A Hardcore PC webáruház egyedi áron értékesített számítógépeket és laptopokat kínál eladásra! A webáruház nem vesz részt árukereső rendszerekben sem ÁFA mechanációkban, így az árösszehasonlító oldalakon kínált piaci árakkal és a Szlovákiai árakkal versenyezni nem tudnak! A készülékek folyamatosan megtekinthetők, az árak és készletek a nagykereskedelmi partnereinkhez igazítjuk a mi saját árrésünkkel amiből a 30% kedvezményt fogjuk csak biztosítani a kedvezményezetteknek!

Hardcore Árak

A számítástechnikai és elektronikai eszközök vásárlásának támogatásának nem titkolt célja hogy forgalmat bonyolítsunk a Hardcorepc Webáruházba.

A pályázatban való részvétel alapdíjas

PRÉMIUM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS

Ez a csomag 100% támogatást biztosít az itt található készülékek és szolgáltatások variálásából! NINCS VERSENY, MINDENKÉPP MEGY A TÁMOGATÓI OKIRAT!

A pályázatban való részvétel egyszeri Bruttó 38100 forint megfizetésével lehet

GOOGLE ADS ÉS FACEBOOK ADS TÁMOGATÁS

Projekt megvalósítás során a kedvezményezett biztosítja a költségkeretet, mi felállítjuk a kampányt és biztosítjuk hozzá a hirdetési felületet maximum 3 hónapig! A kampánnyal kapcsolatos költség keret melyet a pályázónak kell vállalnia minimum 25ezer forint + ÁFA-t / HÓ amelyet 100% elköltünk a kattintásokra, ügynökségi díj nincs!

INGYEN PR MEGJELENÉS Hasonló elgondoláson alapszik mint a Google Adwords hirdetés támogatás, a különbség hogy agresszív hirdetést nem folytatunk. Egész évben irányíthatják a forgalmat PR cikk vagy Blog formájában saját szolgáltatásaikra továbbá értékes linkerőt adunk. A cikkek publikálása a Napipalyazat.hu Híroldalon fog megtörténni. Egyszeri publikációt tesz lehetővé!

EDM HÍRLEVÉL TÁMOGATÁS Emailes megjelenés lehetőség egy széles érdeklődés alapú email adatbázisban. Az Email adatbázisunkban szereplő email címek kizárólagos hozzájárulásukat adták EDM levelek küldésére. A hírlevelek saját listáinkra fognak kikerülni ami több tízezer fő. Egyszeri kiküldést biztosít! A lista nagysága több tízezer email címet biztosít, átlagos megnyitási arány 15-30% közötti!

GRAFIKAI ÉS VIDEÓS MEGOLDÁSOK Arculat megtervezése kivitelezése. Promóciós Videósanyagok elkészítése – Közösségi média kampányokhoz, videós hirdetésekhez vagy portfolió bemutatására. A videós anyagok felhasználhatók Facebook vagy Youtube hirdetési kampányokhoz.

IPHONE PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS Az Iphone készülék a pályázatok meghirdetése során rendelkezésre áll vagy támogatással rendelkezünk róla. Az eszközt a kedvezményezettnek ingyen szállítjuk ki, melyre 1év  garanciát biztosítunk! (Ingyen kiszállítás)
Ingyen Iphone pályázatban kiírástól függően, új vagy refurbished (felújított) készülékeket biztosítunk.  A rendelkezésre álló készüléket mindenképpen kiosztjuk!

Az aktívan pályázható csomagok kiírásonként változnak! Itt tekintheti meg őket:
https://greenlightpalyazatok.hu/termekcimke/tamogatas/

12, Kik nem pályázhatnak?

A pályázatban nem vehetnek részt az Xpertstudio Kft átalánydíjas partnerei. Továbbá fiktív cég, alapítvány és szervezetek. Magánszemélyek esetében 18. életévét be nem töltött személy (de meghatalmazás útján más is pályázhat kiskorúak nevében – pl: szülő, gondviselő)
Továbbá azok akik nem teljesítik a pályázati feltételeket! 1db pályázati csomag + 1db feldolgozási díj.

Továbbá politikai pártok és politikai pártokhoz kapcsolható szervezetek! Ez utólagos kiderülése esetén azonnali megvonás és a pályázati támogatás megszüntetését jelenti!

13, Mely országokból fogadunk pályázatot?

Az Európai Unió területéről (Szlovákia, Románia, Németország, Ausztria) Egyesült Királyság de elsősorban Magyarországról. A pályázat feltétele a magyar nyelv ismerete, enélkül pályázatot benyújtani nem tudnak!

A pályázatok további rejtett költséget nem tartalmaznak! Több támogatás értéke össze nem vonható! A pályázati kiírásban minden pontosan fel van tüntetve! Ha kérdése van vegye fel velünk a kapcsolatot! Minden kérdésre 24 órán belül válaszolunk!