Pályázati feltételek és útmutató - GreenLight pályázatok 2018-2024

Pályázat feltételei

1, A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának menete

Egy körös pályázati rendszert vezettünk be

A feldolgozás során kiszűrünk minden olyan pályázatot, amiben valamit nagyon elrontott a pályázó.
Ennek kicsi a lehetősége, mert a ki nem töltött mezőket a rendszer kiemeli, és addig nem nyújthatok be, amíg minden mező megfelelően ki nincs töltve.

Kérjük a pályázóinkat, hogy  legyenek szívesek bemutatkozást és tevékenységüket is bemutatni, mert azon kívül semmit nem tudunk a pályázóról, amit a pályázati anyagában megoszt velünk. Ezért ha a pályázó elfelejti bemutatni a tevékenységet, cégét, alapítványát, vagy a kedvezményezettjét akkor mi egyszerűen nem tudjuk értelmezni a benyújtott pályázatát. Ezért határozottan megkérünk minden pályázót arra, hogy a pályázati adatlapjáról legalább a bemutatkozást ne felejtse le!

A rendelkezésre álló erőforrásainktól és a beérkezett pályázatok függvényében döntünk arról, hogy kiket tudunk támogatni. A támogatásnál lesz akinek minden kérését maximálisan teljesíteni fogjuk, és lesz akinek a kérését el kell utasítanunk.

A döntés, a támogatás odaítélése több tényezőtől is függ. Függ a beérkezett pályázatok számától, függ attól, hogy pontosan milyen  szolgáltatásra pályázik és függ a beadott pályázatok minőségétől, annak egymáshoz történő viszonyulásától.

Pályázati nyereményekből előre meghatározott mennyiség áll rendelkezésre ezeket mindenképpen kiosztjuk.

Üzleti szempontból azok a pályázóknak adunk prioritást, akik nagy látogatottságú weboldalakat szeretnének létrehozni, ill. látunk fantáziát a jövőbeni közös együttműködésre.

A KÉSZÜLÉKEKET, SZOLGÁLTATÁSOKAT, KEDVEZMÉNYEKET MEGVENNI NEM LEHET CSAK MEGPÁLYÁZNI!

1.1 A pályázat támogatási kerete

 Pályázatonként maximálisan 99 pályázó támogatását tervezzük (tehát ennél kevesebbet, de van hogy a többszörösére is emelhetjük a támogatható keretet)

A pályázat tervezett támogatási kerete az informatikai eszközök becsült piaci értékéből + a nyújtandó támogatások forintban kifejezett összegéből + weboldalak becsült piaci értékéből áll.

2, Nyertes pályázatok kiértesítése, a megítélt támogatások kézbesítése és a szerződések megkötése

A kiírt pályázat záró időpontjában véglegesítjük a támogatottak listáját és megkezdjük a támogatások kiosztását, elektronikus kézbesítését. A támogatottakat először is kiértesítjük és ellenőrizzük az online civil és céges adatbázisokban. Amennyiben valami nem egyértelmű számunkra úgy elektronikusan kérjük a becsatolt céges, intézményi, alapítványi, az az „közületi” működési engedélyeket, vagy létezésüket igazoló dokumentumokat, cégkivonatok, alapító okiratok, stb másolatait a pályázati jelentkezési űrlaphoz. Amennyiben ez még nem történt meg úgy elektronikusan kérjük be az igazolásokat Támogatói szerződés aláírásakor.

A támogatási szerződések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét. A pályázó elveszíti a támogatási jogosultságát, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

3, Támogatottak publikálása

A támogatottak listáját a pályázat zárási dátumát követő 15-30 munkanap alatt állítjuk össze véglegesen (de van hogy pár napon belül) és közöljük a www.greenlightpalyazatok.hu weboldalunkon a támogatottak menüpont alatt!

4, Kiértékelések és elutasítások

Kiértékeléseket csak is üzleti szempontból vizsgáljuk!

Meggyőződésünk, hogy pályázatunk és a kitöltendő adatlap annyira egyértelmű és egyszerű, hogy a pályázónak nincs szüksége külső pályázatíró bevonására. Pályázatírásnál inkább törekedjen az egyszerűségre, jól érthető módon foglalja össze mondandóját.

A pályázatok tartalmának valódiságát ellenőrizni nem tudjuk, ezért kérjük a pályázót hogy a támogatási kérelem beküldésekor törekedjen az egyszerűségre és az őszinteségre a kölcsönös bizalom végett.

Az érvénytelennek nyilvánított pályázatok nem vesznek rész a pályázat további részében, és átnézésükkel a Xpertstudio Kft. teljesítette a pályázatkezelést.

A pályázatok beérkezésével a pályázók között egyre nagyobb verseny alakul ki, így a többszörös túljelentkezés esetén megemelkedhet az elutasítások száma.

Mivel ez egy pályázat, vagyis verseny az erőforrásainkért ezért elkerülhetetlen hogy a pályázók jó része nem fog támogatást kapni! A pályázatok benyújtása önkéntes, a pályázati elutasításra vonatkozó döntés mérlegelése és felelősége a pályázót terheli!

Aki a záródátumot követően a 60 nap határidőig elmulasztja a visszaigazolást, és/vagy az aláírt szerződés visszaküldését, az eleshet a támogatástól.

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

5, Pályázatfeldolgozási díj

A pályázatban való részvétel bruttó 6350 Forint (5000 forint + Áfa) díj megfizetés után lehetséges.

A legnépszerűbb pályázati csomagok közül lehet választani melyek átlagos piaci értéke 150 ezer forint. Ahány pályázatot vagy pályázati csomagot választanak annyi pályázatfeldolgozási díjat kell fizetni, mivel egy pályázati csomag csak 1 pályázatnak felel meg!

FIGYELEM!
A pályázó tudomásul veszi hogy a zeneszámok megvásárlásával (6db soundtrack) egyidejűleg megfizeti a pályázatnak a feldolgozási díját ami egyszeri adminisztrációs költség. A zeneszámok csak a pályázati csomagokban vásárolhatók meg!
A zeneszámokat Varsányi Gergely készítette. A 6db soundtrack piaci értéke 10 ezer nettó forint.

Ezért minden pályázót kérünk, hogy pályázati csomagonként bruttó 6350 Forintot utaljon el a pályázatban megadott feltételek szerint!

A feldolgozási díj összege méltányos a megítélt támogatás értékéhez képest, ami 150 ezer forint piaci értékű is lehet.

Tapasztalataink szerint egy ingyenes pályázat gyorsan káoszba fulladhat. Ezért szükségesnek láttuk bevezetni ezt a hatékony szűrőt a komolytalan pályázók kiküszöbölésére.

Az átutalásnál közlemény rovatába kérem, adja meg a rendeléskor kapott számla sorszámát, ugyanis ezzel fogjuk tudni azonosítani pályázatát:

Bankszámlaszám az átutaláshoz:
Xpertstudio Kft
OTP BANK
11748007-24813095-00000000

Az utalást követően a feltüntet email címek egyikén, kérem juttassa el a befizetési bizonylatot!

A Pályázatfeldolgozási díjról NAV által elismert, tehát szabályos elektronikus számlát adunk (szamlazz.hu). A számlát azonban csak a díj befizető személy, vagy cég, vagy intézmény, stb nevére állíthatjuk ki, ettől eltérni nincs módunk. A számlák megegyeznek a megszokott számlák formátumával, azzal a különbséggel, hogy elektronikusan, e-mailben juttatjuk el a pályázókhoz. A számlát természetesen ki lehet nyomtatni, de ezt a befizetőnek kell megtennie.

A pályázatfeldolgozási díj – mint a neve mutatja – a pályázó pályázatának a feldolgozási díja. Tehát független a támogatás megítélésének, mértékének tényétől és attól, hogy a pályázó támogatásban részesül-e. A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

6, Nem megfelelő pályázói viselkedés

A pályázó arra kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja a többi pályázó és a pályázatkezelő magán-, és üzleti szféráját, nem publikál, nem tesz fel az internetre velük kapcsolatban rágalmakat, különös tekintettel a rasszista, idegenellenes vagy más módon diszkrimináló, pornográf vagy szexuálisan lealacsonyító kijelentésekre, ill. tartalmakra, és tartózkodik bárminemű fenyegetéstől és zaklatástól.

Tilos más pályázók személyi adatainak felderítése azok kifejezett hozzájárulása nélkül. Az Xpertstudio Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy a kulturált hangnemet esetlegesen megsértő pályázókat (Ebbe tartozik pályázatunk valóságát tagadó, kijelentések, sürgetés, fenyegetés és követelés) és pályázataikat, e-maileket előzetes figyelmeztetés és válasz nélkül kizárja, ill. törölje.

7, Figyelembe vesszük-e a pályázó rászorultságát?

A pályázatunk alapvetően nem szociális pályázat, ezért az elbíráló elsősorban azt mérlegeli, hogy a megítélésre kerülő támogatás milyen gazdasági, vagy társadalmi haszonnal bír és mennyiben segíti a pályázó pályázati adatlapon részletezett szándékait, céljait. Ettől függetlenül az elbíráló nem zárja ki a rászorultsági elvek figyelembevételét, de elvetésének jogát és mértékét fenntartja.

Ezért ha a pályázó rászorul az adott nyereményre – támogatásra, akkor ne a rászorultsági faktor erősítésével próbáljon minket meggyőzni!

8, Nem Nyert pályázók!

Mi a helyzet azokkal akik nem lettek kedvezményezettek?  Akiknek az üzleti terve meggyőzött bennünket, de nem került be a kiosztható mennyiségbe, fenntartjuk a jogot arra, hogy ingyenesen meghívjuk a következő kiírt pályázatunkba. (Ez esetben külön értesíteni fogjuk,)

Prémium pályázati lehetőségként egyszeri magasabb pályázatfeldolgozási összeg megfizetésével az adott pályázatra jogosulttá válik a pályázó, záródátumot követő 15-20 munkanapon belül küldjük a támogatói értesítést!

Azok akik nem lettek kedvezményezettek, a döntésről értesítést nem küldünk, sem elutasítással kapcsolatos pályázati értékelést nem küldünk!

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

9, Pályázati szemléletmód

Meggyőződésünk, hogy a legtöbb pályázat az átlag emberek számára vagy túl bonyolult (külső szakértő bevonására van szükség) vagy a pályázati feltételnek komolyabb anyagi vonzata van, nem beszélve a vállalási kötelezettségekről.

Úgy gondoljuk, hogy minden ötletet értékelni kell, ebből kifolyólag a támogatás elnyerése nem a szerencsén múlik, ugyanakkor nagy szükségét látjuk az innovatív megoldások vagy a működőképes ötletek támogatására.

A pályázatok ahogy a felhívásban közzétettük teljesen ingyenesek, a feldolgozási díjat kell csak a pályázat benyújtása után a számlaszámunkra utalni a megadott feltételek szerint.

10, Több kiírásra is jelentkezem és újra pályáznék

Amennyiben több pályázatot is beadott és ennek díját is befizette, nem lesz kedvezményezettebb más pályázókkal szembe, ugyanakkor matematikai alapon nagyobb az esélye a pályázatok elnyerésére. Hangsúlyozzuk, hogy csak is üzleti szempontból vizsgáljuk a pályázatokat.

Természetesen ha csak Ön az egyetlen lelkes pályázati jelentkező abban az esetben minden pályázaton támogatást nyújtunk!

Amennyiben már kapott támogatást tőlünk, úgy nincs kizárva hogy újabb támogatáshoz jusson!

Nincs más dolga mint jelentkezni és pályázatával meggyőzni bennünket!

11, Milyen pályázatokat írunk ki?

A pályázót terhelő költségeket feltüntettük!

HONLAP PÁLYÁZAT

A kedvezményezettnek a pályázatban foglaltak szerint előtelepítjük a weboldalt, telepítjük a DIVI Elegant Themest és WP-Rocket Combót. Beállítjuk a tárhelyet és a kért szolgáltatásokat. Segítünk a honlap felépítésében és a tartalom feltöltésben is. A Weboldal piaci értéke 150 ezer forint.
A kedvezményezettet terhelő költség:  (3 év fenntartási kötelezettség) Bruttó 38100 forint / év ami a tárhelynek és a Supportnak a költsége!

Ez jelentősen kedvezőbb egy hasonló más szolgáltatókhoz képest. Mi nem olcsó tárhelyet biztosítunk és nem korlátozunk erőforrást (IOPs, Sávszélesség, PHP futási idő..stb.)

Weboldalaink GDPR Ready és marketing eszközökkel is fel van vértezve! A honlapokhoz biztosított tárhely rendelkezésre állás 98%, míg maga a honlapok kezeléséhez segítségként egy rendszergazdát biztosítunk számára. Az ingyen honlapok mellé WordPress tárhelyet biztosítunk melyet minimum 3 évig fenn kell tartani!

A pályázatban való részvétel alapdíjas

HIRDETÉS TÁMOGATÁS

Google ADS és Facebook kampány felügyelet. Projekt megvalósítás során a kedvezményezett biztosítja a költségkeretet, mi ingyen felállítjuk a kampányt és felügyeljük azt!
A kedvezményezett terhelő kampánnyal kapcsolatos költség keret minimum 25 ezer forint + Áfa / hónap amelyet 100% elköltünk a kattintásokra, ügynökségi díj nincs!

PR megjelenés támogatása. Hasonló elgondoláson alapszik mint a Facebook és Google ADS hirdetés támogatás, a különbség hogy agresszív targetált hirdetést nem folytatunk. Ellenben egész évben irányíthatják a forgalmat PR cikk vagy Blog formájában saját szolgáltatásaikra, vagy weboldalukra. A PR megjelenést a Napipalyazat.hu Pályázati portálon vagy a Veszprém NEWS hírportálon egyszeri megjelenést tudunk biztosítani a kedvezményezetteknek. A PR megjelenéssel értékes linkkel tudják támogatni honlapjaikat.

Nézettségi adatok:

A pályázatban való részvétel alapdíjas

INGYEN ANDROID TELEFONOK

Az eszközök a pályázatok meghirdetése során rendelkezésre állnak vagy támogatással rendelkezünk róla. Az eszközöket ingyen szállítjuk ki, melyre garanciát vállalunk! (Ingyen szállítjuk ki, nincs további költség)
Ingyen eszköz pályázatban új  Android okos telefon készülékeket biztosítunk. Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt nem szempont az izgalmas, „felrázó” projekt, de aki jobban, összefogottabban, lényegre törőbben tudja megfogalmazni a céljait, nagyobb eséllyel indulhat. A pályázatok tulajdonképpen egymással versenyeznek, hiszen a kiosztandó készletünk korlátozott.

A pályázó maximálisan 4db készüléket jelölhet meg de ez nem jelenti hogy támogatáshoz jut. Az igényelt mennyiség és a pályázók száma és minősége határozza meg pontosan hogyan fogjuk ezt a készletet felosztani.

A pályázatban való részvétel alapdíjas

INGYEN TABLETEK

Az eszközök a pályázatok meghirdetése során rendelkezésre állnak vagy támogatással rendelkezünk róla. Az eszközöket összeszerelve és tesztelve szállítjuk ki, melyre garanciát vállalunk! (Ingyen szállítjuk ki, nincs további költség)
Ingyen eszköz pályázatban kiírástól függően, új vagy refurbished (felújított)  Tablet készülékeket biztosítunk. Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt nem szempont az izgalmas, „felrázó” projekt, de aki jobban, összefogottabban, lényegre törőbben tudja megfogalmazni a céljait, nagyobb eséllyel indulhat. A pályázatok tulajdonképpen egymással versenyeznek, hiszen a kiosztandó készletünk adott.

A pályázatban való részvétel alapdíjas

PC SZÁMÍTÓGÉP ÉS LAPTOP BESZERZÉS TÁMOGATÁSA

Az eszközök beszerzésének támogatását az Xpertstudio Kft biztosítja. Mindig a jelen kiírás határozza meg a támogatás mértékét! (30% vásárlási kedvezményt [Kupon kód] biztosítunk a konfigurációk és laptopok teljes árából!). Tehát a kedvezményezettnek 70% önerőre szükség van ebben a támogatási formában!

Pl: 100 ezer forintos konfiguráció vásárlásánál 30 ezer forintot mi vállalunk át a 70 ezer forint fennmaradó részt saját önerőből vagy hitelből finanszírozza a kedvezményezett! A kuponok nem cserélhetők készpénzértékre, csak levásárolni lehet őket!

A PC számítógép konfigurációk teljesen új és garanciális, míg a Laptop esetében Új és garanciális készülékeket biztosítunk megvásárlásra.

A kedvezményt a www.hardcorepc.hu webshopban lehet felhasználni! Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt sem szempont az innovativ megoldások és üzleti projektek, de aki vállalja a számítógépek megvásárlását jó eséllyel indulhat. A számítógépeink nincsenek raktárkészleten ezeket mindig Partnereinktől szerezzük be alkatrészenként, így az összeszerelés, telepítés és kiszállítást fogjuk csak mi végezni.

A Hardcore PC webáruház egyedi áron értékesített számítógépeket és laptopokat kínál eladásra! A webáruház nem vesz részt árukereső rendszerekben sem ÁFA mechanációkban, így az árösszehasonlító oldalakon kínált piaci árakkal és a Szlovákiai árakkal versenyezni nem tudnak! A készülékek folyamatosan megtekinthetők, az árak és készletek a nagykereskedelmi partnereinkhez igazítjuk a mi saját árrésünkkel amiből a 30% kedvezményt fogjuk csak biztosítani a kedvezményezetteknek!

Minden támogatott készülékre +1 év extra garancia és hozzá tartozó ingyenes szolgáltatások járnak! Ezek be vannak építve az árakba. 

Árpolitika Extra garancia

A számítástechnikai és elektronikai eszközök vásárlásának támogatásának nem titkolt célja hogy forgalmat bonyolítsunk a Hardcorepc Webáruházba. A webáruház a törvényi előírásoknak megfelelően működik. Közel 40 ezer terméket biztosít megvásárlásra melyet külső nagykereskedelmi partnerektől szereznek be.

A pályázatban való részvétel alapdíjas

HÁZTARTÁSI NAGYGÉP TÁMOGATÁS

Az háztartási eszközök a pályázatok meghirdetése során rendelkezésre állnak vagy támogatással rendelkezünk róla. Az eszközöket összecsomagolva szállítjuk ki a kedvezményezetteknek, melyre 1év garanciát vállalunk! (Ingyen szállítjuk ki, nincs további költség)
Ingyen háztartási eszközcsere pályázatunkban kiírástól függően, új Mosógép, hűtőgép készülékeket biztosítunk. A támogatott pályázónak nem kell cserekészüléket biztosítani! Elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Itt sem szempont az izgalmas, „felrázó” projekt, de aki jobban, összefogottabban, lényegre törőbben tudja megfogalmazni a céljait, nagyobb eséllyel indulhat. A pályázatok tulajdonképpen egymással versenyeznek, hiszen a kiosztandó készletünk adott. Külföldről beérkező pályázatokat sajnos nem tudunk támogatni háztartási nagygép pályázatainkon, csak és kizárólag magánszemélyeknek fogunk támogatást biztosítani! Területi korlátozást nem vezettünk be! A pályázót megkérjük hogy csak 1-1db készülékre pályázzon mert az az életszerű!

A pályázatban való részvétel alapdíjas

PRÉMIUM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS

Ez az opció biztosítja hogy verseny nélkül tudjanak támogatási kérelmet beküldeni a pályázók, így az egyszeri magasabb pályázatfeldolgozási díjjal NINCS ELUTASÍTÁS!

A pályázatban való részvétel egyszeri Bruttó 6350 forint + Prémium díj megfizetésével lehet

Az aktívan pályázható csomagok kiírásonként változnak! Itt tekintheti meg őket:

https://greenlightpalyazatok.hu/termekcimke/tamogatas/

12, Kik nem pályázhatnak?

A pályázatban nem vehetnek részt az Xpertstudio Kft átalánydíjas partnerei. Továbbá fiktív cég, alapítvány és szervezetek. Magánszemélyek esetében 18. életévét be nem töltött személy (de meghatalmazás útján más is pályázhat kiskorúak nevében – pl: szülő, gondviselő)
Továbbá azok akik nem teljesítik a pályázati feltételeket! 1db pályázati csomag + 1db feldolgozási díj.

Továbbá politikai pártok és politikai pártokhoz kapcsolható szervezetek! Ez utólagos kiderülése esetén azonnali megvonás és a pályázati támogatás megszüntetését jelenti!

13, Mely országokból fogadunk pályázatot?

A világ minden tájáról lehet pályázni. Pályázatunk során a technológiai előnyeit kihasználva mi sem alkalmazunk határokat. A támogatottaknak Nemzetközi szállítmányozó céggel küldjük el az eszközeiket a világ bármely pontjára! A pályázat feltétele a magyar nyelv ismerete, enélkül pályázatot benyújtani nem tudnak!

A pályázatok további rejtett költséget nem tartalmaznak! Több támogatás értéke össze nem vonható! A pályázati kiírásban minden pontosan fel van tüntetve! Ha kérdése van vegye fel velünk a kapcsolatot! Minden kérdésre 24 órán belül válaszolunk!