Pályázatok összehasonlítása - GreenLight pályázatok 2018-2024

Hamarosan vége a pályázati dömpingnek, így egy összehasonlítást készítettünk milyen típusú pályázatok és megoldások találhatók a piacon és azok hogyan viszonyulnak a Greenlight Vissza nem térítendő támogatásokhoz.

Magyarország hamarosan felhasználja azokat az uniós forrásokat melyet a 2020-as ciklusig kötött a Magyar állam és az Európai unió.

Uniós fejlesztések Magyarországon

Magyarország uniós tagságának eddigi 14 éve során rengeteg dolog épült és újult meg az országban. Az EU kiemelten támogatja többek között tagállamai kultúráját, technológiai fejlődését, vállalkozások indítását, innovációt, úthálózat és ipari komplexumok létrejöttét.

Az EU költségvetése Magyarországon

Magyarország a csatlakozás óta a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik, azaz több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint amennyit befizet. A pozitív egyenleg a csatlakozástól 2017-ig több mint 11 000 milliárd forint volt.

Ezeknek a forrásoknak a kiaknázására a legtöbb vállalkozás, magánszemély, vagy nonprofit szervezet teljesen alkalmatlan, a feltételeket teljesíteni nem tudja.  Ezért készítettünk egy összehasonlítást a különféle EU projektek és a Greenlight pályázati támogatások között.

Mire költi az EU a pénzt?

A költségvetést jelenleg legnagyobbrészt a növekedésre és a foglalkoztatás bővítésére, továbbá az uniós régiók közötti gazdasági egyenlőtlenségek mérséklésére fordítják. Jelentős hányad jut továbbá a mezőgazdaságnak, a halászatnak és a környezetvédelemnek is. A terrorizmus, a szervezett bűnözés és az illegális bevándorlás elleni küzdelem további fontos kiadási területeket alkotnak.

Hat fő kiadási terület

Mire fordítjuk a Greenlight pályázatban a pénzt?

A támogatáshoz biztosított keret a digitális megjelenés támogatásának elősegítésére. A hátrányt elszenvedett a hátrányt elszenvedett emberek, közösségek és szervezetek -vállalkozások online működési mechanizmusát megváltoztassa, ezt megfelelő technológiai eszközzel támogassa és ehhez egyéni vagy csoportos oktatóanyagot biztosítson.

A projekt kiadás eszköz beszerzésekre, szerver üzemeltetésre, honlapok fejlesztésére, online hirdetési költségek finanszírozására fordítja elsősorban vagyis a kedvezményezett pályázók projektfinanszírozására.

Pályázattípusok az európai uniós alapok esetében

 1. Telephelyvásárlás, telephelyfejlesztés
 2. K+F
 3. Eszközbeszerzés
 4. Foglalkoztatás és képzés
 5. Információs technológia fejlesztés (IT)
 6. Megújuló energia és energiahatékonyság

Greenlight pályázat típusok

Eszköz támogatás keretében 2 prototípus között lehet választani:

 • Eszköz vásárlás támogatása során olyan nagyértékű készülékekre helyezzük a hangsúlyt amivel a pályázó a digitális megjelenéssel összhangban tudja a forrásunkat felhasználni. Az eszköz vásárlás támogatásánál csak új és garanciális készülékek szerezhetők be, melyekre a TEES Nonprofit Kft vásárlási kedvezményt biztosít. Így az új készülék vásárlásnál a támogatott részt a TEES Nonprofit Kft egyenlíti ki a beszállító felé.
 • A másik lehetőség új és garanciális eszközök terén a készletből lefoglalt Ingyen eszközök: Apple Iphone telefonkészülék és az Amazon Tablet készülékek. Az eszközök a pályázatok meghirdetése során rendelkezésre állnak vagy támogatással rendelkezünk róla. Az eszközöket összeszerelve és tesztelve szállítjuk ki, melyre garanciát vállalunk!

150 ezer forint piaci értékű Szolgáltatások biztosítása

Ingyen honlapoknál mi ötvöztük a professzionális tárhelyszolgáltatást és a megfelelő karbantartást, ami azért szükséges, hogy a weboldal megfelelően és nem utolsó sorban biztonságosan üzemeljen. Támogatás során elkészítjük a megrendelőnek a honlapot ingyen tartalomfeltöltéssel, melyhez nagyon gyors SSD tárhelyet biztosítunk ingyen domain regisztrációval együtt.

 

A honlapok mellé Facebook és Google Ads kampányokat állítunk be a folyamatos célzott nézettség és a megfelelő konverzió növelése érdekében. Pl: eladás, listaépítés …stb

Google keresések száma naponta közel 6 billió, évente 2 trillió, míg a Facebookon jelenlevő felhasználók száma átlépte a 2 milliárd főt. Átlagos netezést tekintve naponta körülbelül 2 óra használat jut ezen szolgáltatásokra. Magyarország lakosságának több mint a fele már jelen van így bármilyen célpiac elérhető hogy a honlapunkra irányítsuk a figyelmet.

Uniós Szabályok és alapelvek

Az uniós pénzgazdálkodási szabályok és alapelvek – köztük az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot biztosító eszközök – gondoskodnak arról, hogy mindenki azonos feltételekkel pályázhasson meg uniós forrásokat, és hogy az uniós pénzeszközök felhasználása szabályszerűen történjen.

Minden olyan pénzügyi művelet, amely uniós finanszírozáshoz kapcsolódik, az EU pénzgazdálkodási szabályainak hatálya alá tartozik. A szabályokat az EU költségvetési rendelete és más pénzügyi jogszabályok és programútmutatók rögzítik.

Társfinanszírozás és jelentéstétel

Az EU által támogatott projektek többségét a Bizottság és a kedvezményezettek közösen finanszírozzák. Így biztosítható az, hogy az uniós pénzforrások a tényleges szükségleteknek megfelelően kerüljenek elosztásra.

A támogatások teljes kifizetésére akkor kerül csak sor, miután a kedvezményezettek minden kétséget kizáróan igazolták, hogy sikeresen végrehajtották a projektet.

Átláthatóság és egyenlő bánásmód

Minden pályázó egyenlő bánásmódban részesül, függetlenül attól, hogy az Európai Bizottság vagy valamely irányító hatóság által kezelt támogatásra pályáznak, vagy közbeszerzési eljárásban vesznek részt. Az átláthatóság is mindegyiküknek a hasznára válik.

Elszámoltathatóság

Az Európai Bizottság hajtja végre az EU költségvetését és végső soron a Bizottság tartozik felelősséggel az uniós pénzforrások szabályszerű felhasználásáért is. Az Európai Parlament fogadja el az EU költségvetését és hagyja jóvá a költségvetés végrehajtásának módját.

Ellenőrzés

Az uniós források felhasználását a Bizottság tüzetesen ellenőrzi. Az ebből a célból létrehozott, a csalás és a korrupció megakadályozását szolgáló ellenőrzési eszközök egyike az ún. korai felismerési és kizárási rendszer.

Greenlight pályázat feltételek

A feldolgozás során kiszűrünk minden olyan pályázatot, amiben valamit nagyon elrontott a pályázó.
Ennek kicsi a lehetősége, mert a ki nem töltött mezőket a rendszer kiemeli, és addig nem nyújthatok be, amíg minden mező megfelelően ki nincs töltve.

A rendelkezésre álló erőforrásainktól és a beérkezett pályázatok függvényében döntünk arról, hogy kiket tudunk támogatni. A támogatásnál lesz akinek minden kérését maximálisan teljesíteni fogjuk, és lesz akinek a kérését el kell utasítanunk.

A döntés, a támogatás odaítélése több tényezőtől is függ. Függ a beérkezett pályázatok számától, függ attól, hogy pontosan milyen  szolgáltatásra pályázik és függ a beadott pályázatok minőségétől, annak egymáshoz történő viszonyulásától.

Pályázati nyereményekből előre meghatározott mennyiség áll rendelkezésre ezeket mindenképpen kiosztjuk.

Átláthatóság és egyenlő bánásmód

A Greenlight pályázatra bárki jelentkezhet. Nincs hátrányos megkülönböztetés. A pályázattal kapcsolatos információkat mint Kedvezményezettek, beérkezet pályázatok, pályázati eszközök és szolgáltatások piaci értékével kapcsolatban a honlapunkon közzétett információk megtalálhatók.

A pályázat tervezett támogatási kerete az informatikai eszközök becsült piaci értékéből + a nyújtandó támogatások forintban kifejezett összegéből + weboldalak becsült piaci értékéből áll.

Elszámoltathatóság

A pályázat kiíróját a NAV és a Fogyasztóvédelem ellenőrzi. Eddigi vizsgálataink során mindent rendben találtak.

Ellenőrzés

Meggyőződésünk, hogy pályázatunk és a kitöltendő adatlap annyira egyértelmű és egyszerű, hogy a pályázónak nincs szüksége külső pályázatíró bevonására. Pályázatírásnál inkább törekedjen az egyszerűségre, jól érthető módon foglalja össze mondandóját.

A pályázatok tartalmának valódiságát ellenőrizni nem tudjuk, ezért kérjük a pályázót hogy a támogatási kérelem beküldésekor törekedjen az egyszerűségre és az őszinteségre a kölcsönös bizalom végett.

Források Regionális támogatása

Pályázati szempontból nem elhanyagolható szempont, hogy a pályázat megvalósulásának helyszíne melyik településen, megyében, régióban található. Magyarország megyéi mindenki számára ismertek, azonban hazánk régiós felosztása kevésbé ismert, jelen cikkünk tehát azoknak szól, akik nem tudják, mik azok a konvergencia régiók, vagy hogy mely települések tartoznak például a Közép-Magyarországi régióhoz.

A pályázati rendszerben az Európai Uniós támogatások régiós szinten kerülnek kiosztásra, amely meghatározza a támogatási intenzitásokat is.

Régiók besorolása:

 • Kevésbé fejlett/Konvergencia régiók – ahol az egy főre jutó GDP összege kevesebb, mint az európai unió GDP átlagának a 75%-a
 • Átmeneti régiók – ahol az egy főre jutó GDP összege az európai unió GDP átlagának a 75-90%-a
 • Fejlettebb régiók – ahol az egy főre jutó GDP összege több, mint az európai unió GDP átlagának 90%-a

Magyarország 7 régiójának elnevezése és megyei kiterjedése a következő:

 • Közép-Magyarországi régió: Budapest és Pest megye,
 • Közép-Dunántúli régió: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye,
 • Nyugat-Dunántúli régió: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye,
 • Dél-Dunántúli régió: Baranya, Somogy és Tolna megye,
 • Észak-Magyarországi régió: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye,
 • Észak-Alföldi régió: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 • Dél-Alföldi régió: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.

Greenlight pályázati régiók

Az Európai Unió területéről de elsősorban Magyarországról. A pályázat feltétele a magyar nyelv ismerete, enélkül pályázatot benyújtani nem tudnak!

Uniós Finanszírozás igénylése

Kisvállalkozások

A kisvállalkozások támogatások, hitelek, illetve pénzügyi garanciák formájában részesülhetnek uniós finanszírozásban. A támogatás közvetlen pénzügyi segítséget jelent, míg a finanszírozás egyéb formái a tagállamok által irányított programok keretében valósulnak meg.

Nem kormányzati és civil szervezetek

A nem kormányzati és civil szervezetek is jogosultak finanszírozásra, feltéve hogy az uniós szakpolitikai területek valamelyikén fejtik ki tevékenységüket, és nonprofit alapon működnek.

Fiatalok

A fiatalok részére biztosított finanszírozásnak két fő típusa van:

Kutatók

2014 és 2020 között az EU közel 80 milliárd euró összegű finanszírozást biztosít majd a kutatás támogatására, legfőképpen kiemelt kutatási programja, a Horizont 2020 keretében. Ezek a források rendszerint vissza nem térítendő támogatás formáját öltik, és a kutatási projektek széles választékának Az ezen a linken elérhető szöveg fordításainak keresése társfinanszírozását biztosítják.

Mezőgazdasági termelők és vidéki vállalkozások

Az Európai Unióban a legtöbb mezőgazdasági termelő jogosult közvetlen kifizetés formájában jövedelemtámogatásban részesülni. A közvetlen jövedelemtámogatások közel harmadának azok a gazdálkodók a kedvezményezettjei, akik környezetbarát mezőgazdasági módszereket alkalmaznak (lásd: állandó gyepterület fenntartása, a növénytermesztés diverzifikálása stb.).

Greenlight Támogatás igénylése

Pályázatainkon való részvételnél minden külföldi és belföldi induló vállalkozásnak, cégeknek, egyéni vállalkozóknak, egyesületeknek, alapítványoknak, nonprofit szervezeteknek, intézményeknek, önkormányzatoknak, és magánszemélyeknek szeretnénk támogatást nyújtani, a pályázati forrásainkat maximálisan felhasználni.

Uniós és Greenlight forrásokhoz szükséges pénzügyi tervezet

Összességében az uniós forrásoknál jelentős eltérések vannak. A bekerülési költség igen magas hiszen a 100% Vissza nem térítendő forrásokat is elő kell finanszírozni ami az emberek és vállalkozások többségének ez lehetetlen. A pénzügyi támogatás nyújtásért cserébe a projekt időszak és a fenntartási időszak is úgy lett megalkotva hogy csak stabil hátterű vagy jól megalapozott üzleti tervvel lehessen ezeket a forrásokat igényelni.

A támogatási kérelmek többségénél pályázatíró cégek szaktudására van szükség, a projektet érintő pénzügyi és fejlesztési tervekhez legtöbbször engedélyekre.

A Greenlight pályázatokon bárki részt vehet. Nincs szükség külső pályázatíróra, hiszen mi elsősorban arra vagyunk kíváncsi a pályázó mit tart fontosnak a digitális megjelenés támogatása során juttatott eszközök és szolgáltatások terén.  A pályázatban való részvétel bruttó 6350 Forint (5000 forint + Áfa) díj megfizetés után lehetséges. A legnépszerűbb pályázati csomagok közül lehet választani melyek átlagos piaci értéke 150 ezer forint.

Tapasztalataink szerint egy ingyenes pályázat gyorsan káoszba fulladhat. Ezért szükségesnek láttuk bevezetni ezt a hatékony szűrőt a komolytalan pályázók kiküszöbölésére.

Meggyőződésünk, hogy a legtöbb pályázat az átlag emberek számára vagy túl bonyolult (külső szakértő bevonására van szükség) vagy a pályázati feltételnek komolyabb anyagi vonzata van, nem beszélve a vállalási kötelezettségekről.

Úgy gondoljuk, hogy minden ötletet értékelni kell, ebből kifolyólag a támogatás elnyerése nem a szerencsén múlik, ugyanakkor nagy szükségét látjuk az innovatív megoldások vagy a működőképes ötletek támogatására.

MINDENKIT TÁMOGATUNK PÁLYÁZATAINK SORÁN A KONTINGENS EREJÉÉIG! 

 

Nem találta meg amit keres? Használja pályázat keresőnket!


Érdekelnek még ilyen könnyed kulissza cikkek a pályázattal kapcsoltban? Írd meg véleményed, Iratkozz fel és kövess minket!

 

SIKERDÍJAS PÁLYÁZATÍRÁS

Cégünk a pályázatok írását sikerdíjas alapon vállalja, tehát kizárólag nyertes pályázat után számítunk fel díjat. A sikerdíjat az elnyert támogatásra vetítjük, nem pedig a teljes projekt költségre. A sikerdíj a támogatásokban elszámolhatók.

Kérek ajánlatot

PÁLYÁZATI FELÜLET ITT ÉRHETŐ EL:

 

Telefonszám: 

+36 90 900-352

Ha pályázatokkal kapcsolatos kérdése van akkor hívjon minket!

A pályázati IVR ügyfélszolgálat hívása egyszeri Bruttó 900 forint. ASZF-t elfogadom!

 KONTAKT

Az űrlap használatával Ön egyetért azzal, hogy ezen weboldalon tárolja az adatokat.

 

Miért kell Feldolgozási díjat fizetni? | Pályázatainkkal kapcsoltos összes információ | Záródátum?

A pályázatok záródátumhoz vannak kötve, így a következő értesítés a záródátumot követő elbírálás után fog érkezni! Maximum 500 ezer forint piaci értékig támogatunk eszközökkel!!!